top of page
abstract-honey-grass-together.jpg

İş Modelimiz

Geri dönüşüm, sadece atıkları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda doğal kaynakları korur, enerji tasarrufu sağlar ve çevreye olan olumsuz etkileri sınırlar. Yeşil dönüşümle sürdürülebilir bir iş modeli benimseyen şirketimiz, kullandıkları ham maddeleri maksimum seviyede değerlendirirler, bu sayede hem ekonomik hem de çevresel faydalar elde ederler.

marıne slops blidge water, used lubricants, tanker ship tanks wash water (1).png

Bu diyagram, geri dönüşüm tesisimizin çeşitli endüstriyel kaynaklardan aldığı ham maddelerin işlenişini göstermektedir. Ham Endüstri bölümü, çamur petrol gölleri ve petrol tabakalarından elde edilenleri temsil ederken, Endüstriyel Yağlar kısmı trafik yağları, kesme yağları gibi çeşitli yağları ve solventleri kapsamaktadır. Ayrıca, Deniz Slop'ları kategorisi sintine suyu, kullanılmış yağlayıcılar ve tanker gemisi tankları yıkama suyunu içermektedir. Bu ham maddeler geri dönüşüm tesisinde işlendikten sonra Standart Yağ Ürünleri olarak adlandırılan polimol, compol ve benzeri ürünler elde edilmekte, su yeniden kullanılabilir hale getirilmekte ve tortular bitumen formunda toplanmaktadır. Diyagram, bu tesisimizn ham maddeleri nasıl değerli ürünlere dönüştürdüğünü etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır.

Modüler Atık Yağ Temizleme Tesisi Temel Düzeni

image.png

Bu modüler atık yağ temizleme tesisi, atık yağları yeniden kullanılabilir kaliteye getirmek için tasarlanmış bir düzeni temsil eder. Sistem şu şekilde çalışır:

  • Yağ ve su karışımı ilk olarak kabaca bir filtre (Kaba filtre) ile temizlenir.

  • Ardından eklenen katkı maddeleri ile karıştırılır ve bir karıştırıcı (Mixer) ile homojen hale getirilir.

  • Karışım daha sonra reaksiyon tanklarına aktarılır, burada yağın saflaştırılması ve istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması için belirli kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir.

  • Reaksiyon sonrası oluşan atık su, atık su temizleme ünitesi aracılığıyla ayrıştırılır.

  • Çökeltiler ayrı bir kamyonla toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir.

  •  Sonuç olarak elde edilen temizlenmiş yağ, belirlenen standartlara uygun olarak kalite kontrol edilir.

Bu sistem, endüstriyel atık yağları çevre dostu bir şekilde geri kazanmayı ve potansiyel olarak tehlikeli atıkların çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Hem ekonomik hem de ekolojik avantajları sayesinde, Tesisimiz sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir rol oynamaktadır.

bottom of page