top of page

Ürünlerimiz

"Petropol A.Ş. olarak, atıkların geri dönüşümünden elde edilen yüksek kaliteli izolasyon katkı malzemeleri ve bitüm emülsiyonları sunuyoruz. Ürünlerimiz, atık maddelerin yeniden kullanılmasını teşvik eden ve çevre dostu bir yaklaşımın parçası olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, atıkların çevremize zarar vermeden yeniden değerlendirilmesine katkı sağlıyor ve sürdürülebilir bir gelecek için adım atıyoruz. Müşterilerimize, çevre bilinci yüksek ve kaliteli ürünler sunma konusundaki taahhüdümüzü her zaman sürdürüyoruz.

POLİMPOL

POLİMPOL (POLİMER BAZLI İZOLASYON KATKI MADDESİ)

Polimer bazlı izolasyon maddeleri, yüksek esneme ve yaşlanma değerine sahip likit polimerik malzemelerdir. Bu malzemeler su yalıtım membranlarına elastikiyet ve uzun raf ömrü vermek amacıyla kullanılmaktadır. Likit formda olmaları halinde katı formdaki ataktik ve kopolimer malzemelerin iki katı kalite değeriyle ve yarıya yakın ekonomik değer ile muadilleri olup ülkemizin direk ithalatı kesmektedir. Teknolojisi gerek kimya, gerekse üretim teknolojileri yönleriyle patentleştirilmiştir. Ayrıca bu tür ürünler için ülkemizde TSEK – 265 standardı çıkartılarak hem kalite değeri hem de üretim değerleri koruma altına alınmıştır. Bu ürünlerimiz POLİMPOL markası ile tescillenmiştir.

COMPOL

COMPOL (POLİMER BAZLI KATI İZOLASYON KATKI MADDELERİ)

Polimer bazlı katı izolasyon katkı maddeleri, yüksek esneme ve yaşlanma değerine sahip likit polimerik malzemelerin fiziksel metotlarla aynı tesiste katı formda üretilecektir. Bu malzemeler su yalıtım membranlarına elastikiyet ve uzun raf ömrü vermek amacıyla kullanılmaktadır. Teknolojisi gerek kimya, gerekse üretim teknolojileri yönleriyle patentleştirilmiştir. Bu tür ürünlerimiz ticari markası COMPOL olacaktır.

Compol-798x520.jpg
bitüpol.png

BİTÜPOL

BİTÜPOL (EMÜLSİFİYE ASTAR KATKILARI)

Solvent bazlı BİTÜPOL, bu tür ürünler, ısıl işleme metodu ile uygulanan su yalıtım membranlarının uygulama zorluklarının olduğu yerler ile özel isteğe bağlı olarak binaların gerek temel, gerek duvar, gerekse çatı su yalıtımında fırça ile sürülmek suretiyle bir film tabaka halinde su yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır. Uygun solventlerle çözündürülmüş olan asfalt, plastifiyan yağlar ile güçlendirici ve yapışkanlık kazandırıcı polimer katkılarla yine fırça ile veya püskürtme ile temel duvar ve çatılara uygulanmaktadır.

Kullanıldığı solventin cinsine ve miktarına bağlı olarak yavaş kür, orta kür ve hızlı kür olmak üzere 3 ana türde ürün elde etmek mümkündür. Bu tür ürünlerimizin ticari markası BİTÜPOL olacaktır.

Su bazlı BİTÜPOL, su yalıtım membranlarının beton, ahşap ve benzeri yüzeylere uygulanmasından önce yüzeyin membran ile yapışkanlığını arttırmak, yüzeyin toz ve benzeri maddelerden arındırmak gibi amaçlarla fırça ile veya püskürtme makineleri ile ilgili membran yapışma yüzeyine uygulanmadan önce kullanılan ara film tabaka ürünleridir.

Bu ürünler aynı zamanda yol kaplama asfaltlarını özellikle toprak zeminlere uygulanmasından önce yine toprak yüzeye püskürtme metoduyla uygulanarak asfalt kaplamanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar piyasada emisyon ve astar olarak adlandırılmaktadır. Su yalıtım sektöründe astar adıyla isimlendirilen bu ürünler yol kaplama sektöründe su bazlı emisyon olarak isimlendirilmektedir. Her iki ürününde ana bileşenleri yüzdelik dilimleri farklı olmak kaydıyla aynıdır. Bu tür ürünlerimizin ticari markası BİTÜPOL olacaktır.

bottom of page