top of page

Petropol ve Sürdürülebilirlik 

Önce Dünya...

Gezegenimize Duyarlıyız, Çalışıyoruz, Dönüştürüyoruz...

yellow-green-bubles-background-high-quality-photo.jpg

Çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, yeşil teknolojiler; şirketimizin temel değerlerinin bir parçasını oluşturuyor. Çevremizi koruma ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme taahhüdüyle, iş süreçlerimizi çevre dostu yaklaşımlarla şekillendiriyor, enerji verimliliğini artırıyor, atık yönetimini optimize ediyoruz. İş sağlığı ve güvenliğine gelince, çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için sürekli olarak yatırımlar yapıyor, eğitimler düzenliyor ve en son teknolojileri kullanıyoruz

01

Çevre Yönetim Sistemi

 •  Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere
  uymak

 •  Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmek

 •  Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak

 •  Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak

 •  Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetim kültürünü geliştirmek

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı

yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt

etmekteyiz.

guillaume-de-germain-6Xw9wMJyHus-unsplash.jpg
safety-helmet-construction-site-illustration-images.jpg

02

İş Sağılığı Güvenliği

Petropol A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyebilir olduğumuza inanıyoruz. Bu inançla çalışıyor, kendimizi sürekli geliştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

 • OHSAS 18001 yönetim sistemi şartlarına uygun İSG Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı.İ

 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önceden tespit edip ortadan kaldırmayı.

 • İSG yönetim sistemi performansını ölçmeyi ve artırmayı.

 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yatırımları yönlendirmeyi.

 • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamayı.


Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz.

03

YEŞİL BACA TEKNOLOJİSİ 

Petropol, hava kirliliğine yol açmamak için üretim tesislerinde oluşan gazları uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bunun sonucunda özel filtreleme sistemi ile dumansız, kokusuz ve baca gazı emisyonlarını yasal limitlerin altında oluşturmayı başarmıştır.

Analizlerden elde edilen koku verimi kuru sistemlerde %50'nin üzerinde, sulu ve alkali temizleme sisteminde ise %70'in üzerindedir. Halen bu sistemler geliştirilmekte ve çevre koruma hizmetlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

environmental-conservation-garden-childr

04

Sürdürülebilirlik

Petropol A.Ş. olarak, sürdürülebilir bir gelecek için taahhütlerimizle hareket ediyoruz. Çevre koruma, toplumsal katkı ve iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli alanlarda odaklanarak, sürdürülebilirlik değerlerimizi yansıtıyoruz. Doğal kaynakları koruma, karbon ayak izini azaltma ve atık yönetimi alanlarında çaba harcayarak çevresel etkimizi minimize ediyoruz. Topluma duyduğumuz sorumluluğu yerine getirirken, yerel topluluklara katkıda bulunuyor ve çalışanlarımıza adil ve destekleyici bir iş ortamı sunuyoruz.

Karbon Ayak İzi

Modüler Atık Yağ Temizleme Tesisi, sadece atık yağları geri kazanmakla kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde karbon ayak izini de azaltır. Geleneksel atık yağ imha yöntemleri, çevresel etkileri büyük olan yüksek enerji tüketimine neden olabilir. Bu tesis, enerji verimliliği ve sürdürülebilir işleme teknikleri sayesinde bu enerji tüketimini azaltır. Sonuç olarak, hem doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur, hem de atmosfere salınan CO2 miktarını önemli ölçüde düşürerek gezegenimizin sürdürülebilir bir geleceğe kavuşmasını destekler.

bottom of page